Historie

 

Historie RKUVC:

 

Medio 1933 werd in Ulestraten, en met name in de toenmalige dorpskern Genzon, door een groep jongeren met veel elan menige partij voetbal gespeeld. Uit dit geregeld samenkomen groeide een gemeenschap die de naam "Gendorpia" kreeg toegewezen. Van een vereniging was echter nog geen sprake, als leden werden alleen geaccepteerd jongens van Genzon "Gen" en van de Dorpsstraat "Dorp", terwijl het achtervoegsel "ia" gereserveerd bleef voor Jos Frissen, die als enige buitenstaander getolereerd werd. "Gendorpia" sloeg, in figuurlijke zin wel te verstaan, haar tenten op in een weide van dhr. P. Janssen. Het toenmalige "Gendorpia" bestond uit de leden: Hub, Pie, And en Jos Steinbusch, Giel Schoenmakers, Frans en Nic Jennekens, Harrie Jacobs, Muytjens, Harie Urlings, H. Rouwette en Sef Rouwette.

 

Wat de precieze oorzaak is geweest is niet te achterhalen, er doen verhalen de ronde over een klein ventje dat er met de bal vandoor ging, maar het plan rijpte om over te gaan tot de oprichting van een "echte voetbalvereniging". Lang is het niet bij die voornemens alleen gebleven, want al spoedig werd een oprichtersvergadering uitgeschreven. Hoeveel mensen er die mei-zondag in 1934, in café C. Jacobs aanwezig waren is niet precies bekend, maar zij die er bij waren beweren dat de opkomst massaal was. Het enthousiasme bleek groot te zijn en met volle toewijding begon men aan de voorbereidingen en in september 1934 startte men voor het eerst in competitieverband.

 

Op de algemene oprichtersvergadering koos men zijn eerste bestuur, Jos Speetjens werd de 1e voorzitter en Harie Ramakers werd belast met het secretariaat. Het zoeken naar en geschikt speelveld zal niet zoveel moeite gekost hebben, want Ulestraten bestond in die tijd nog voor 90% uit landbouwakkers en weilanden. Gekozen werd voor een terrein achter de toenmalige molen van J. Voncken, dat eigendom was van dhr. Frenken. De huurprijs bedroeg toen 60 gulden per jaar tot in 1943, toen werd de huurprijs verhoogd. Om een vergelijking te trekken, halverwege de jaren 80 betaalde men jaarlijks ongeveer 3000 gulden voor een speelveld.

 

Vanwege een schuld die men had, mocht men de eerste officiële wedstrijd niet onder de naam UVC spelen, maar moest men de naam Unitas gebruiken. De 1e wedstrijd werd een overwinning van 2-1 op IASON. Het UVC-team dat toen speelde, verscheen in de volgende opstelling in het veld:

                                    Jos De Jong

                       Sef Kersemakers Jos Huyds

              Sef Groutaerts Jan Kraus René Muyters

Math Hendriks Harie Ramakers Harie Urlings Hub Urlings

                           Alois Lahaye Jeu Eggen

 

De beide UVC treffers kwamen van de voet van midvoor Harie Urlings.

 

Veel ouders hadden, in die tijd, maar weinig waardering voor het voetbalspel van hun zonen. Het zal dan ook niemand verbazen dat sommige van die knapen toch stiekem hun partij voetbal speelden bij UVC.De besmeurde voetbalplunje werd dan ook vaker verstopt in de koeienstal, achter de molen van Jeu Voncken, en de volgende zondag weer tevoorschijn gehaald.

Jammer genoeg staat ons uit deze tijd weinig foto- of ander materiaal ter beschikking.

 

Het bleek dat UVC zelfs in het prille begin de noodzaak van een jeugdteam besefte, en hoewel een officiële jeugdcompetitie nog niet bestond, zijn toch namen bekend van 1 van de eerste jeugdteams in 1936. Dit team bestond uit de volgende spelers:

Math Sijben, Pie Steinbusch, Bèr Janssen, Jan Claessens, Jos Frissen, Jos Smeets, Paul Janssen, Nol Deuzings, Sef Lemmens, Sef Lahaye, en Ant. Speetjens.

Het was geen keurig gekleed ploegje, maar het moet volgens de vele verhalen, die hierover in omloop zijn, wel een bijzonder gezellige tijd geweest zijn. Vele anecdotes zijn over deze tijd te vertellen, en menige jeugdige voetbalfan zal ongelovig glimlachen bij het horen van zo'n verhaal. Zo gebeurde het weleens dat UVC 1 een half uur te laat vertrok, omdat men had moeten wachten totdat UVC 2 klaar was met zijn wedstrijd, omdat verschillende spelers van UVC 1 en UVC 2 met dezelfde schoenen voetbalden.

 

Tot de jaren '40 ging alles rustig bij UVC. Begin '40 besloten de bestaande voetbalorganisaties tot samenwerking, en werden de Limb. Voetbalbond en de R.K. Limb. Voetbalbond opgeheven en ondergebracht in de Nederlandse Voetbal Bond.

 

RKUVC startte in een nieuwe omgeving met twee elftallen, het 1e elftal in de 1e klasse en het 2e elftal in de 3e klasse. Het 1e elftal speelde een bescheiden rol, doch het 2e elftal werd meteen kampioen, met 2 punten voorsprong op Caesar 3 uit Beek. Het kampioensteam bestond uit:

Ant. Speetjens, Sef Lahaye, Sef Lemmens, Robert Janssen, Pie Steinbusch, Paul Janssen, Jos Smeets, Harie Steinbusch, Jan Claessens, Pie Urlings, Math Sijben, Nol Deuzings.

Helaas was het verblijf in de 2e klasse maar van korte duur, want nauwelijks een seizoen later degradeerde het elftal weer naar de 3e klasse.

 

De nu volgende oorlogsjaren hadden uiteraard ook op de voetballerij hun invloed. Vele wedstrijden werden afgezegd of uitgesteld. Ook de materiaalvoorziening was zeer slecht, en het bezit van 1 goede wedstrijdbal was al een hele weelde voor de voetbalclub.

 

In sportief opzicht brachten de jaren 1942 tot 1948 weinig bijzonders, want zowel het 1e als het 2e speelden met wisselend succes, zonder echter een kampioen op te leveren of te degraderen. De moeilijkheden die RKUVC nu te verwerken kreeg lagen op een ander vlak, nl. het sportterrein.

Op 15 april 1946 beëindige de heer Frenken de verhuring van het terrein "achter de molen". Na veel moeite lukte het om, voor de duur van een jaar, een terrein te huren van Jhr. van Meeuwen, welk terrein gelegen was aan de Langstraat langs de bosrand.

Dat dit duidelijk een noodoplossing was zal niemand verbaasd hebben, want het veld vertoonde nogal wat gebreken. Zo moesten de doelpalen na elke wedstrijd verwijderd worden en was er geen omheining.

Na een verblijf van 1 jaar op het terrein Langstraat, vond UVC een nieuw terrein op een weiland van dhr. Fr. Petit, dat gelegen was Langs de Gewannen (achter garage Petit). Dit terrein betekende een enorme vooruitgang voor UVC, het had ruime afmetingen en werd voorzien van een goede afrastering. Ook op dit veld behaalde UVC de eerste jaren geen grote successen.

 

Tot 1949 werd er met wisselende resultaten gespeeld maar aan het einde van het seizoen stond UVC 1 onderaan de ranglijst en moest zo, na een verblijf van 15 jaar, degraderen uit de eerste klasse.

Of deze degradatie de UVC leiders aan het denken heeft gezet weten we niet, maar men besefte dat het aanstellen van een trainer hoognodig zou zijn, om vooral de lichamelijke conditie te verbeteren.

Zo verscheen voor het eerst in 1949 bij UVC een trainer, die tot taak kreeg UVC weer terug te brengen in de 1e klasse. Ondanks alle hoop en inspanningen zou het toch nog tot 1955 duren, voordat dit werken beloond zou worden met een kampioenschap.

Onder leiding van trainer G. van Deurse behaalde UVC 1 het kampioenschap in de 2e klasse D, en promoveerde naar de 1e klasse. Het kampioenselftal bestond uit de volgende spelers:

W. Dupuits, G. Booten (aanvoerder), J. Molling, S. Hoedemakers, M. Ubachs, F. Raeven, H. Claessens, M. Souren, M. Kersemakers, A. Petit, J. Speetjens en V. Jongen. Trainer was G. van Deurse.

 

Na een verblijf van 11 jaar op het sportveld “Langs de Gewannen”, moest UVC in 1958 wederom uitzien naar een nieuw sportveld. RKUVC nam zijn intrek op een veld van dhr. Soogelée, dat net buiten de dorpskern gelegen was.

In 1958 was het ook voor het eerst dat RKUVC, door een toename van het aantal leden, met een3e elftal aan de competitie deelnam. Dit 3e elftal werd ingedeeld in de 3e klasse, in dezelfde afdeling als UVC 2, en dit feit heeft UVC enkele pittige derby’s tussen beide elftallen opgeleverd.

Lang heeft UVC 2 deze concurrentie niet geduld, want in 1959 werd dit elftal kampioen in de 3e klasse D, en promoveerde naar de 2e klasse.

 

1959 was ook het jaar dat RKUVC zijn 25-jarig jubileum herdacht. Op 12 juli van dat jaar werd dit feit herdacht met een feestdag voor de hele UVC familie.

Het bestuur bestond destijds uit de volgende personen:

A.Lahaye, M. Ubagts, J. Bouwens, J. Feron, Mich. Ubachs, P. Ramakers, G. Booten-secr., H. Urlings-voorz., G. Kroonen-geestelijk adviseur, P. Janssen.

 

In 1960 werd RKUVC Koninklijk goedgekeurd, bij besluit van de toenmalige minister van Justitie E.H. Toxopeus.

 

1962 zou voor RKUVC een goed jaar worden, het ledental steeg tot boven de 100 en onder leiding van trainer Ger Reijnders had men zich terdege voorbereid op het nieuwe seizoen.

Na een spannende competitie, kwam op 23 april de grote dag. UVC speelde tegen RHC, won deze wedstrijd met 2-1, en behaalde zo het kampioenschap en de promotie naar de 4e klasse KNVB.

Het kampioensteam van dat jaar bestond uit:

P. Janssen (voorzitter), Ger Reijnders (trainer), Math Jennekens, Jean Hoedemakers, Jean Rings (aanvoerder), Ger Booten, Sander Hoedemakers, Jos Frissen, Hein Urlings, Jo Bisscheroux, Ad van Rooy, Vic Jongen, Leon Mullenders en Jean Aarts.

 

De start in de 4e klasse zou RKUVC maken op het inmiddels gereedgekomen sportveld aan de Dorpsstraat. Dit door de gemeente Ulestraten aangelegde sportterrein, was in vele opzichten, weer een enorme vooruitgang. Het veld had ruime afmetingen, was voorzien van een goede kleedaccomodatie, maar was vooral gezellig door zijn ligging. Op 20 oktober 1963 werd door burgemeester H. Corten de officiële opening verricht.

Zoals reeds vermeld startte RKUVC in 1963 op het nieuwe veld de competitie in de KNVB. Na afloop was er zeker reden tot tevredenheid want men had zich fraai weten tehandhaven.

 

1964 zou echter geen al te beste resultaten opleveren, en aan het einde van het seizoen werd door UVC de laatste plaats bezet. De gewijzigde degradatieregeling zou echter voorkomen dat RKUVC zijn plaats in de 4e klasse zou verliezen. De kans om in het seizoen 1964-1965, de gelukkig te behouden plaats in de KNVB, te verdedigen werd gemist. Aan het einde van het seizoen bezette RKUVC wederom de laatste plaats en degradatie naar de 1e klasse afdeling Limburg was een feit.

De hieropvolgende jaren gaven een vrij rustig beeld te zien, maar deze jaren werden vooral gekenmerkt door de grote aandacht die werd besteed aan de jeugd.

 

Op 18 december 1969 verscheen de 1e uitgave van het contactblad UVC. Dit blad, dat in eerste opzet bestemd was voor de UVC leden, is inmiddels uitgegroeid tot een contactblad voor de gehele kern Ulestraten en verschijnt dan ook wekelijks bij vrijwel alle gezinnen in Ulestraten. Dit contactblad is een belangrijke bron van inkomsten voor RKUVC, maar vooral een handleiding voor het dagelijkse leven in Ulestraten.

 

Tot 1971 zou het duren voordat RKUVC weer een kampioen kon noteren. Deze prestatie kwam op naam van het 2e elftal, dat vanaf de eerste wedstrijddag de ranglijst aanvoerde en deze plaats ook niet meer afstond. Door dit kampioenschap volgde automatisch promotie naar de 1e klasse.

 

Door toename van het aantal leden werd in het seizoen 1972-1973 ook met een 4e elftal een de competitie deelgenomen. RKUVC was nu met 2 teams in de 1e klasse, en met 2 teams in de 3e klasse vertegenwoordigd.

 

1974 was het jaar waarin het 40 jarig jubileum werd herdacht. Vrijdag 10 mei werden de festiviteiten omtrent dit gebeuren met een gezellige avond, gevolgd door enkele onvergetelijke dagen.

 

De vereniging groeide en bloeide, want in 1974 was ook het jaar dat er in Ulestraten gestart werd met damesvoetbal. Onder leiding van Ger Theunissen werd hard gewerkt aan het formeren van een ploeg dames die later aan de competitie zou deelnemen. Drie jaar later promoveerden de RKUVC dames naar de 1e klasse. Speelsters uit die tijd waren:

Mirjam Dohmen, Marlies Kraus, Fie Zeegers, Mieke Vankan, Tiny Pustjens, Karin Frissen, Marga Urlings, Lilian van Weersch, Linda Henssen, Sonja Dewever, Christie Dassen, Miriam Janssen, Lizet Groen.

 

Al we kijken naar hetgene de heren in 1974 presteerden dan zien we zowel voetbalvreugde als ook –leed. UVC 2 zag zich, na een spannende strijd met Haslou, op de voorlaatste plaats belanden en moest degraderen naar de 2e klasse.

Voetbalvreugde was er bij RKUVC 3, dat na een enerverende competitie op de laatste wedstrijddag de titel behaalde en promoveerde naar de 2e klasse.

 

Men hoopte op 1974, maar het werd uiteindelijk 1975 alvorens men het nieuwe sportcomplex “Langs de Gewannen” kon betrekken. Dit sportcomplex, bestaande uit 3 voetbalvelden, een half verhard trainingsveld, kantine en kleedaccomodatie werd de nieuwe thuishaven van de UVC familie.

Waardering en dank voor de bestuurders van de gemeente Ulestraten, die dit alles realiseerden, en een verzoek aan de huidige bestuurders van de gemeente Groot Meerssen dat zij met RKUVC op dezelfde goede voet en verstandhouding verder zullen gaan, hetgeen voor RKUVC van groot belang zal zijn.

 

In 1976 werd de supportersclub “Os UVC-ke” opgericht, een club van UVC fans welke de club moreel en financieel steunt. Deze club is helaas in de jaren ‘80 ter ziele gegaan.

 

In sportief opzicht kende RKUVC hoogtijdagen want in haar 42-jarig bestaan was het de 2e maal dat RKUVC de KNVB binnenrukte. Na een schitterende competitie bereikte RKUVC alsnog de promotie naar de 4e klasse, door op een overtuigende wijze de extra competitie ongeslagen af te sluiten met een 0-3 zege in Abdiissenbosch.

De succesvolle ploeg bestond uit:

P. Janssen, W. Hamers, Ch. Janssen, W. Pustjens, Fr. Rings, T. Klinkers, L. Zeegers, H. Lacroix, J. Gardeniers, H. de Groot, J. Booten, J. Sijben, M. Kikken, C. Frissen, J. Soogelée, J. Beckers, J. Maas.

Na 4 jaar tevergeefs te hebben geprobeerd, gelukte het deze groep, bestaande uit jeugd en routine de afdeling Limburg vaarwel te zeggen.

 

De jaren die volgen geven een beeld te zien van hard werken en timmeren aan de weg, want UVC wil meer.

In 1979 tellen wij 115 senioren, 51 junioren en 95 pupillen, we nemen met 14 elftallen deel aan de competitie.

De jeugdafdeling van RKUVC, die in dit overzicht nog niet aan bod is gekomen, heeft in de afgelopen jaren bepaald niet stil gezeten.

De groep, oorspronkelijk bestaande uit 1 enkele leider met z’n elftal, groeide uit tot een apart onderdeel van de vereniging. Met haar eigen bestuur en organisatievorm tracht men wekelijks meer dan 100 voetballertjes bezig te houden en hun de nodige spanning en ontspanning te bieden, daarbij niet vergetend dat de senioren jaarlijks behoefte heeft aan jong talent.

 

Niet alleen door het leveren van een aantal kampioenselftallen maar ook door het organiseren van diverse activiteiten presenteert zich de jeugdafdeling zowel in de regio, als ook het buitenland. Zo ontvingen zij het Engelse Twyford Comets, en brachten zij een jaar later een tegenbezoek, en gebeurtenis die zeker door de spelers en begeleiders niet snel vergeten zal worden. Tot op de dag van vandaag wordt deze uitwisseling in stand gehouden, hetgeen inmiddels tot een uniek iets is geworden. In 2006 werd er dan ook het 25 jarig jubileum van deze uitwisseling gevierd toen de Twyford Comets in Ulestraten op bezoek waren. De teams die destijds de 1e uitwisseling meemaakten, speelden nu ook weer een wedstrijd en nadien werd er tijdens een reünie vele herinneringen opgehaald met onze Engelse vrienden.

In 1984 bestond het jeugdleiderskorps uit een 25 tal jeugdleiders die het grootste gedeelte van hun vrije tijd opofferden om de jeugd van Ulestraten bezig te houden. Denk maar eens aan de vele trainingsuren in de week, en de wedstrijden op de zaterdag en soms ook door de week. Tel daarbij het feit dat de benzine niet vergoed wordt die verreden wordt naar wedstrijden, dan kan er alleen maar een groot dank je wel naar deze onvolprezen groep leiders waar een vereniging als RKUVC niet meer zonder kan.

 

Terug naar het verleden:

Het was dan ook voor een groot deel te danken aan de jeugdafdeling dat in de jaren tussen 1975 en 1980 een groep spelers werd klaargestoomd die voor nog grotere successen zouden zorgen. Het resultaat bleef niet uit want 1980 zou voor UVC een topjaar worden.

Onder leiding van trainer Wil Bovy behaalde een jeugdig 1e elftal, bestaande louter uit spelers van Ulestratense bodem op grandioze wijze het kampioenschap in de 4e klasse KNVB, door op 13 april 1980 met 1-0 van Valkenburgse Boys te winnen.

Dit team bestond uit:

M. Petit, R. Albertz, J. Booten, P. Janssen, Ch. Janssen, Th. Daamen, R. Lahaye, Fr. Rings, M. Prickaerts, H. Peters, W. Pustjens, P. Engelen, J. Rings, C. Frissen, M. Kikken, E. Janssen, L. Cruts.

Trainer W. Bovy, leiders A. van Rooy, J. Sieben. Verzorger H. Maas.

Het 2e elftal werd in dat jaar eveneens kampioen, door de beslissingswedstrijd in Beek tegen Sittard met 3- 2 te winnen.

Tijdens de feestreceptie werden H. Urlings, H. Maas, H. Sijben, J. Urlings, J. Huijts en J. Rings als zilveren jubilarissen gehuldigd. Secretaris G. Booten ontving de zilveren bondsspeld van de KNVB i.v.m. het feit dat hij 25 jaar bestuurslid was van RKUVC.

 

In mei 1981 vierde geestelijk adviseur Z.E.H. Pastoor Kerkhoffs zijn 40 jarig priesterfeest. Vele UVC-ers bezochten de receptie om Meneer Pastoor die wij allen kennen als een zeer trouw supporter te mogen feliciteren en de wens uit te spreken dat hij nog lan in ons midden mag zijn. In de jaren ‘90 is Meneer Pastoor vertrokken naar zijn Grote Voorbeeld en steunt hij hoog vanuit de hemel nog steeds “os-UVCke”.

 

Sportieve triomfen ook voor RKUVC 4 welk elftal kampioen werd in 4b met promotie naar de 3e klasse.

 

In 1984, toe UVC 50 jaar jong was, bestond het bestuur uit de volgende personen:

G. Haagmans, L. Hendriks, H. Huizer, H. Kikken, J. Molling, A. v Rooy, M. Klinkers, H. Lahaye, J. Maas, H. Sijben, L. Ramakers (penningmeester), G. Booten (secretaris), H. Urlings (voorzitter), J. Sieben (vice-voorzitter), M. Prickaerts (vice -penningmeester, -secretaris), ZEH Pastoor Kerkhoffs (geestelijk adviseur).

 

Tot zover dit overzicht tot 1984

 

Voorzitters RKUVC:

Jos Speetjens

Math Urlings

Jos Raeven

Hub Urlings

Paul Janssen

Harrie Heynen

Hub Steinbusch

Hub Urlings wederom

Harrie Maas

Hub Urlings

Ad van Rooy

Ties Klinkers

Hein Urlings

….

 

Secretaris RKUVC:

Harrie Ramakers

Alois Lahaye

Hub Urlings

Harie Zeegers

André Latten

Jo Speetjens,

Ger Booten

 

Trainers RKUVC:

G. van Deurse

G. Reijnders

L. Kleintjens

J. Willems

W. Geyselaars

G. van Deurse wederom

J. Jans

W. Maessen

M. Klinkers

Th. Op de Camp

W. Bovy

P. van Dijk

G. Theunissen

R. Cremers

J. Vaessen / E. Sieben

J. Mulkens

H.Vrancken

M. Krijnen

Contact

Adresgegevens:

Kantine sportpark Langs de Gewannen
Langs de Gewannen
Ulestraten

043-3642545

Webmaster:
info@rkuvc.nl